QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 5 NĂM BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2024

bv
Group 1222
  • 1900 2345 29
  • Số 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Kế hoạch phát triển bệnh viện

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI NĂM 2020

Chất lượng khám chữa bệnh (KCB) là vấn đề quan trọng, được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mọi người, đặc biệt là những người ốm, đau phải nhập viện khám và điều trị. Trong

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 5 NĂM BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI GIAI ĐOẠN TỪ 2020 ĐẾN 2024 TẦM NHÌN 2030

Chất lượng khám chữa bệnh (KCB) là vấn đề quan trọng, được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mọi người, đặc biệt là những người ốm, đau phải nhập viện khám và điều trị. Trong

Call Now