Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Hà Nội ra mắt 3 Trung tâm Kỹ thuật cao – tạo bước ngoặt lớn chuyển mình trong lĩnh vực y tế.