Bệnh viện đa khoa Hà Nội Đội ngũ BSCK II. Lê Bích Hường

Bác sỹ Khoa khám bệnh

Khoa Ung Bướu

Bác sỹ Khoa khám bệnh

Đặt lịch

ĐẶT LỊCH KHÁM

Đặt trước lịch khám giúp bạn tiết kiện thời gian hơn, không phải chờ đợi.

Bác sỹ chuyên khoa II

BSCK II. Lê Bích Hường

Bác sỹ Khoa khám bệnh

Quá trình đào tạo:

Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác:

BV Ung bướu Hà Nội

ĐẶT LỊCH KHÁM

Đặt trước lịch khám giúp bạn tiết kiện thời gian hơn, không phải chờ đợi.